Корисна інформація

Відповідно до статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Стаття 49. Продаж майна на аукціоні:

1. Продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

2. Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов’язків, які не можуть бути передані іншим особам.

3. Порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

4. Суб’єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.

5. Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом.

6. Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

7. Учасниками аукціону можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземні юридичні особи, які подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації виконавцем аукціону відповідно до цього Закону.

8. Замовнику та організатору забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.

Усім учасникам аукціону гарантується рівний доступ до будь-якої інформації про майно, виставлене для продажу, а також про хід підготовки та проведення аукціону.

 

Текст Оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора торгів

Критерій Опис
1 Замовник / ПІБ  
2 Ліцензія/свідоцтво/дата видачі  
3 Адреса електронної пошти  
4 Контактний телефон  
5 Поштова адреса  
6 Боржник /назва /ПІБ  
7 ІПН/ЄДРПОУ  
8. Опис майна, що пропонується для продажу  

 

 

 

 

 

 

 

9 Критерії для виявлення переможця конкурсу з визначення  Організатора торгів: Наявність досвіду проведення торгів/електронних торгів від 3 років
    Наявність необхідних технічних засобів/програмного забезпечення для проведення електронних / біржових торгів
    Наявність філіалів/представництв більш ніж у десяти обласних центрах
    Запропонована найменша ціна за проведення аукціону
10 Перелік необхідних документів для участі у конкурсі
  1. Заява про участь в конкурсі довільної форми, із зазначенням електронної адреси заявника.
  2. Свідоцтво/виписка про державну реєстрацію
  3. Витяг з ЄДР не старіший ніж 3 місяці з моменту отримання.
  4. Копія наказу про призначення Керівника та/або директора філії
  5. Довідка довільної форми про наявність досвіду проведення торгів
11 Строк прийняття заявок З _______2013 року по ______2013 рік.
12 Спосіб подачі заявок  Електронному вигляді на електронну адресу:
13 Дата підбиття підсумків проведення конкурсу «___» __________2013 р.
14 Спосіб повідомлення учасників про визначення переможця конкурсу Повідомлення про результати конкурсу направляються всім заявникам на електронну адресу зазначену у заявці